Happy Valentine ล่วงหน้านะค่ะทุกๆคน วันนี้ขอเสนอ Teddy Bear ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่นำมาเสนอทุกคนด้วยค่ะ ต้องบอกว่าหมีน้อยวันนี้สามารถยืนและนั่งได้นะค่ะ มีความสูงประมาณ 6 นิ้วค่ะเวลายืน ส่วนเวลานั่งสูง 5 นิ้งค่ะ รู้สึกว่าใหญ่กว่าทุกตัวที่เคยทำมาเลยอ่ะคะ...อ่านต่อได้ที่  http://www.pingpor.com/article/1

edit @ 27 Apr 2013 01:21:38 by Handmade